Synergy Coaching

Metoden

Under de senaste 20 åren arbetat jag som massör, coach och terapeut. Under dessa år har jag utvecklat en unik metod för att hjälpa människor att medvetengöra sina inre hinder, för att sedan på ett bestående sätt kunna släppa dem.

Synergy Coaching är en effektiv och beprövad behandlingsform som består av olika tekniker för att aktivera olika medvetandenivåer. Människan är en helhet som består av fyra samverkande och förstärkande delar; den kroppsliga, den mentala, den känslo­mässiga och den energimässiga delen. Alla dessa fyra delar är beroende av varandra och påverkas genom behandlingen.

För att klienten skall må bra på sikt räcker det oftast inte med enbart massage eller samtal, eftersom det endast ger tillfälliga resultat. Med hjälp av förberedande samtal, olika övningar och beröringstekniker kommer klienten till en djupare insikt och släpper sina inre hinder och försvar. Detta kan bl.a. leda till en positiv förändring av kroppshållning, mentala attityd, beteende, tankar och känslor – vilket i sin tur förhindrar att problemet återkommer.

Behandlingen kan pågå mellan 60 minuter till 2 timmar. Vi börjar mötet med ett inledande samtal och forsätter därefter med massage och olika övningar för att medvetandegöra våra utmaningar. Syftet är att släppa det som hindrar och uppnå ett tillstånd av flöde i livet.

Utöver allmän förbättring av livskvalitén kan behandlingsformen med fördel även användas för bearbetning av djupare känslomässiga och kroppsliga trauman, där vanlig massage, samtal och kommunikation inte räcker som behandlingsform.

TILL TOPPEN AV SIDAN

Synergy Coaching